Sebe Melikesi

2 Mayıs 2017

Sebe Melikesi’nin Tahtının Niteliği Üzerine

Kur’an-ı Kerim’deki, Süleyman ve Belkıs kıssasının ihtilaflı ya da problemli meselelerinden bir tanesi de Sebe Melike’sinin Tahtının mahiyeti ve onun Hz. Süleyman’ın yanına getirilmesi olgusudur. Kur’an’ı […]
2 Mayıs 2017

Sebe Melikesi (Belkıs) Mitolojik Bir Varlık mı?

Giriş: Süleyman kıssası, diğer Kur’an kıssalarında olduğu gibi Kur’an’ın çeşitli surelerinde dağınık! biçimde ve aynı zamanda mücmel/kısa olarak vazedilmiştir. Bunun ana sebebi Kur’an’ın kitap formatı ile […]