Peygamberlerin Meslekleri

Peygamberlerin Meslekleri

Peygamber Meslek
Hz. Adem Ekinci
Hz. Şit Hallac
Hz. İdris Yazıcı, Terzi.
Hz. Nuh Neccar (marangoz)
Hz. Hud Tüccar
Hz. Salih Deveci
Hz. İbrahim Haleb’de sütçü
Hz. İsmail Avcı
Hz. Ya’kub Salih kimse
Hz. İshak Çoban
Hz. Yusuf Yönetici
Hz. Eyyüb Tacir
Hz. Şuayb Çiftlik Sahibiydi
Hz. Musa Çoban
Hz. Harun Vezir
Hz. Zülkif Ekmekçi
Hz. Lut Hayvan Yetiştiricisiydi.
Hz. Uzeyr Bağcı
Hz. İlyas Dokumacı
Hz. Davud Hükümdar
Hz. Süleyman Kral
Hz. Zekeriya Mabet Görevlisi
Hz. Lokman Hekim
Hz. Yunus Balıkçı
Hz. İsa Marangoz
Hz. Muhammed Tacir