Kur’an Kıssalarının Mahiyeti

6 Mayıs 2017

HALEFULLAH VE CAHİLİYYE DÖNEMİ ARKA PLANI

Kur’an-ı Kerim, kıssalarını vazederken iki temel esastan hareket etmektedir. Bunlardan birincisi, Arap toplumunun -Mekke ve Medine- arka planında bulunan kıssalara dair yazılı ve sözlü malumat; ikincisi […]
6 Mayıs 2017

KUR’AN KISSALARI VE ARAP TOPLUMU ARKA PLANI İLİŞKİSİ

Kur’an’ı Kerim, kıssalarını, muhatap Arap toplumunun, bilinen olay ve kahramanlarından oluşan arka planından seçmiştir. Derveze bu olguyu şu şekilde ifade eder: “Bunları duymuşlardı, ya tarihi kalıntılarını […]
29 Nisan 2017

Kur’an Kıssalarının Tebliğ Sürecine Etkileri

Kur’ an-ı Kerim’in anlatım tekniklerinden biri de kıssalar yoluyla olanıdır. Kıssalar muhataplara birer örnek ve ibret olarak anlatılır. Muhatapların bu kıssalardan dersler alması istenir. “And olsun […]
29 Nisan 2017

Kıssalarda Müşrİklerin Vahye ve Resullere Karşı Aldığı Tavırlar

Kur’an’ı Kerim’de resullerin kıssaları incelediğimizde müş­riklerin vahye karşı aldıkları şid­detli tavrın ön plana çıktığını açıkça görmekteyiz. Bu yazımız­da, kıssalarda müşriklerin pey­gamberlere karşı sergiledikleri tavırları inceleyeceğiz. Allah […]
29 Nisan 2017

RESULLER’İN TEBLİĞİ SIRASINDA MÜŞRİK KAVİMLERİNİN DİRENİŞ PSİKOLOJİSİ

Kur’an’ı Kerim’de anlatılan resul kıssalarında; kavmine Tevhit çağrısı yapan resullere karşı, müşrik toplumların karşı çıkışlarının, önemli bir olgu olarak yer aldığı görülmektedir. Allah yeryüzü üzerindeki herhangi […]
29 Nisan 2017

Zülkarneyn kıssasında sembolizm ve vakiîlik

Giriş: Zülkarneyn kıssasının tefsirlerinde “Mağribeş’şems” güneşin battığı yer ve “Metliaş’şems” güneşin doğduğu yer olarak tarif edilen coğrafyalar üzerinde; müfessirlerin ve diğer Kur’an araştırmacılarının geniş olarak durduklarını […]
29 Nisan 2017

Kur’an kıssaları başka kutsal kitaplarda da yer alabilir mi?

Kur’an kendinden önce inmiş bulunan Tevrat, İncil gibi daha sonra muharref hale gelen kitapların; tahrif edilmeden önceki konumunu tanıyan destekleyen ve onlardaki tahrif edilmiş hususların tahrif […]
29 Nisan 2017

Mucizeden kaybetmek

Bir makalesinde Eliaçık Hoca üç M den kaybettik diyor ve üç M nin ilki olarak ta Mucize’yi işaret ediyordu. Müslümanların mucizeye bakışını eleştiriyor sanısı ile ilk […]
29 Nisan 2017

Kur’an Kıssalarıyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Kur’an Kıssalarına Giriş, M. Sait Şimşek, Yöneliş Y. Kur’an Kıssaları Üzerine, İdris Şengül, Işık Y. Kur’an Kıssaları ve Medeniyet İnşası, Abdülbaki Güneş, Gündönümü Y. İlmî ve […]
29 Nisan 2017

BİR OKUYUCU E- POSTASI VE KUR’AN KISSALARI ÇALIŞMALARI ÜZERİNE

Kur’an kıssaları üzerine inceleme yazılarımız nedeniyle zaman zaman okuyucular ile diyaloglarımız olmaktadır. Bu diyaloglardan, sanal dünyada gerçekleşen birisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle Kur’an kıssalarının doğru […]