Kur’ân Araştırmaları

6 Mayıs 2017

RAMAZAN ORUCUNDA İÇERİK

Cenabı Hakk, Bakara suresi 183. ayeti ile Kur’an muhataplarına “Ramazan orucu”nu farz kılmaktadır. “Yâ eyyuhâllezîne âmenû kutibe aleykumus sıyâmu kemâ kutibe alellezîne min kablikum leallekum tettekûn […]
6 Mayıs 2017

RAMAZAN ORUCU VE GEÇMİŞ ÜMMET ORUÇLARI İLİŞKİSİ

Kur’an-ı Kerim, oruç ibadeti hakkında muhataplara şöyle hitap etmektedir: “Yâ eyyuhâllezîne âmenû kutibe aleykumus sıyâmu kemâ kutibe alellezîne min kablikum leallekum tettekûn / Ey iman edenler! […]
29 Nisan 2017

KUR’AN’ININ MANA OLARAK TAHRİFİNE BİR ÖRNEK: VELİ/EVLİYA KELİME VE KAVRAMI

Giriş: Kur’an-ı Kerim’den yaklaşık iki bin yıl önce nazil olmuş olan Tevrat, İsrailoğulları tarafından gereğince korunamamıştır. Çeşitli nedenlerle yazılı ana metni kaybolan bu kitap, daha sonra […]
29 Nisan 2017

M. İSLAMOĞLU HOCA’MIZIN DİKKATİNE

“Sesimiz” olduğuna inandığım Hilal tv kanalındaki özgün programlardan biri olan “Vahyin penceresi” programını ilgi ile takip etmekteyim. Hayli ilgi çektiğine inandığım bu programın videobant kayıtlarını, Hilal […]
29 Nisan 2017

DİNİ KAYNAKLARDA SUYUN ÇOKLUĞU VE AZLIĞININ GETİRDİĞİ FELAKETLER

Tarih tekerrürden ibaret derler. Nitekim dünya tarihinde gerçekleşmiş olan suyun azlığı kıtlık-kuraklık veya çokluğu Tufan-sel’lere dayanan felaketler kâinat yaşı kadar eski olduğu görülmektedir. Bu felaket veya […]
29 Nisan 2017

ALLAH YERİ “YAYIP” “DÖŞEYEN”DİR, İNKÂR ETSENİZ DE! ETMESENİZ DE!

Geçen haftaki yazımızda “Müslüman din adamlarının Kuran’da dünyanın düz olduğunun yazılı olduğunu savunduğunu biliyor musunuz?”Tanrı’nın yeryüzünü düz olarak, gökleri de muhafazalı bir tavan şeklinde yaratması, insanların […]
29 Nisan 2017

KUR’AN’A GÖRE DÜNYA DÜZ MÜ?

Bir vesile ile haberdar olduğumuz bir yazı dolayısı ile bu satırları kaleme alıyoruz. Renkli ve çok satan gazetelerden birinde, seküler mantıkla yazılan bir yazıda; İslam’a ve […]
29 Nisan 2017

BURUÇ SURESİ

Giriş Buruç Suresi, resmi tertipte seksen beşinci, nüzul sırasına göre yirmi yedinci sırada yer alır. Şems Suresi’nden sonra inmiştir. Yirmi iki ayettir. Konusu, inananlara yapılan işkenceleri, […]
29 Nisan 2017

KUR’AN LİSANININ ARAPÇA OLMASI

“Eğer biz onu, yabancı bir Kur’an yapsaydık derlerdi ki; ayetleri açıklanmalı değil miydi? Arab’a yabancı bir söz mü?” (41/44) Allah aralarından bir peygamber seçtiği Cahi­liyye Araplarının […]
29 Nisan 2017

Kura’an’ı Kerim’de Allah’ın Yeminleri

Giriş : “Biz onların, ‘Ona bir insan öğretiyor !’ dediklerini biliyoruz. Hak’tan saparak kendisine yö­nelttikleri adamın dili a’cemi (ya­bancıdır, açık değildir), bu ise apaçık Arab’ça bir […]