İsrailoğulları

3 Mayıs 2017

İSRAİLOĞULLARI KAVRAMININ OLUŞUMU ÜZERİNE

Giriş: Kur’an’da kırk iki ayet-i kerimede geçen İsrail ve İsrailoğulları kavramı aslında Tevrat’tan gelen bir kavramdır. Kur’an bu kavramı oluşmuş kabuller nezdinde genel anlamında kullanmaktadır. Yani […]
29 Nisan 2017

Sahih Arz-ı Mev’ud, Türkiye sınırlarına uzanıyor mu?

Türkiye’nin güney doğusundaki Suriye ve Irak’la sınır topraklarındaki mayınlı arazilerin temizlenmesi ve bunun karşılığı olarak bu toprakların 44 yıllığına kullanımının Siyonist İsrail firmalarına devri ihalesinin, Tevrat’ın […]
29 Nisan 2017

Kur’an’ı Kerim’e göre Arz-ı Mev’ud

Kur’an’ı Kerim’de de vaat edilmiş topraklar hususunda Tevrat ile paralel bilgilere rastlamaktayız. Kur’an, İsrail oğulları ve vaat edilmiş toprak “Arz-ı Mev’ud” ilişkisini doğrulamaktadır. “Em yahsudûnen nâse […]
29 Nisan 2017

“Arz-ı Mev’ud” topraklarının İsrail oğulları sıbt’larına taksimi

“Kenan” topraklarındaki Beyt el, Ay, Makkeda, Libna, Lakiş, Eglon, Debir, Şefela, Hatsor gibi büyük şehirleri ele geçiren Yeşu; beş yıl süren fetihlerden sonra Yehova’nın emri ile […]
29 Nisan 2017

Tevrat’a göre vaat edilmiş topraklar “Arz-ı Mev’ud” sınırları

Tevrat’ın, İbranice “Tora”, Hristiyanlar’ın “Pentatök” adı verdiği beş ana kitabından biri olan Tekvin kitabında; vaat edilmiş topraklar “Arz- Mev’ud”un mahiyeti, bu toprakların Hz. İbrahim ve soyu […]
29 Nisan 2017

Tevrat verilerine göre “Arz-ı Mev’ud”un tarihçesi

Hz. İbrahim ve sonrası resullerin ve onlara tâbi olan İsrail oğullarının yaşadıkları şehirlerin bulunduğu bölgeler daha evvelden “Kenan” adı verilen kavmin yaşadığı topraklardı. Tevrat bu olguyu […]
29 Nisan 2017

“Arz-ı Mev’ud”

Giriş: Yüz yıl önce başlayan Ortadoğu’daki emperyalist paylaşım, beraberinde Filistin sorununu getirmiştir. Keşfedilen petrol ile başlayan emperyalist düzen, sömürüsünün devamı ve bekası amacıyla Filistin sorununu bölgeye […]
29 Nisan 2017

İsrailoğulları kavramının oluşumu

Yakup’un(İsrail), Tevrat’ta sıralanan on iki oğlu gelecekteki İsrailoğulları etnik/dini/milli oluşumunu meydana getirir. Yakup’un oğulları ve aynı zamanda İsrailoğulları sıbtlarının adları şunlardır: Karısı Lea’dan olanlar Ruben-Şimeon- Levi-Yahuda- […]
29 Nisan 2017

İbranî terimi ve İbranîliğin oluşum süreci

İsrailoğulları kavramını anlamak için İsrailoğulları tarihine göz atmamız dolayısıyla Nuh’tan başlamamız gerekmektedir. Tevrat İsrailoğulları tarihini Nuh ile başlatmaktadır. İsrailoğulları’nın mukaddes kitabı Tevrat’a göre; yeryüzünde Âdem ile […]
29 Nisan 2017

İsrailoğulları

Giriş: Kur’an’da kırk iki ayet-i kerimede geçen İsrail ve İsrailoğulları kavramı aslında Tevrat’tan gelen bir kavramdır. Kur’an bu kavramı oluşmuş kabuller nezdinde genel anlamında kullanmaktadır. Yani […]