Hz.Zülkarneyn

3 Mayıs 2017

ZÜLKÂRNEYN MUHAMMED (SAV) VEYA SÜLEYMAN (AS) PEYGAMBERLER MİDİR

a-      Giriş Günümüz İslâm aktüaltesinde yapılan ve yazılan bazı yorumlarda; Zülkârneyn’in aslında spesifik, bağımsız bir kişilik olmayıp; Bu lâkab ifadesindeki kişinin aslında Hz. Muhammed (sav) veya […]
2 Mayıs 2017

Kur’an-ı Kerim’e göre Zülkarneyn peygamber midir?

Giriş: Kur’an-ı Kerim’de yer alan Kehf suresindeki Zülkarneyn kıssası ile ilgili ayetleri incelediğimizde onun bir yönetici – kral/melik/hükümdar/imparator – olduğu anlaşılmaktadır. Bu yüzden tefsirlerde de Zülkarneyn’in […]
2 Mayıs 2017

Kur’an ve Tevrat Metinlerinde Zülkarneyn Anlatımları

Bir evvelki yazımızda Kur’an’ın nuzül dönemi Arap toplumunun, Zülkarneyn hakkındaki arka planını araştırarak şu tespitlerde bulunmuştuk: Mekke halkını oluşturan cahiliye toplumunda çeşitli dini guruplara mensup insanlar […]
2 Mayıs 2017

Zülkarneyn hakkında nüzul dönemi Arap cahiliyye toplumu arka planı

Bilindiği üzere Kur’an, ihtiyaç hâsıl olduğu, gerek duyulduğu haller oluştuğunda veya oluşmaya başladığında aşama aşama (tedricen) nazil olmuştur. Kur’an topluca indirilmemiş gelişen olaylara istinaden ya Allah’ın […]
2 Mayıs 2017

Zülkarneyn Kıssasında Sembolizm ve Vakiîlik Olgusu

Giriş: Zülkarneyn kıssasının tefsirlerinde “Mağribeş’şems” güneşin battığı yer ve “Metliaş’şems” güneşin doğduğu yer olarak tarif edilen coğrafyalar üzerinde; müfessirlerin ve diğer Kur’an araştırmacılarının geniş olarak durduklarını […]
29 Nisan 2017

Zülkarneyn Kıssası

Giriş Allah, insanlara yol gösterici bir rehber olarak inzal ettiği Kur’an içersinde, iletmek istediği mesajları çeşitli vesilelerle, doğrudan ya da dolaylı olarak, muhataplara arz etmiştir. Kur’an’ın […]
26 Nisan 2017

Zülkarneyn Kıssasının Kur’an Perspektifinden Anlaşılması -4

Kur’an’daki Ayetlerde Yecüc-Mecüc “Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde, hemen hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu.”1 Kehf Suresi’nde Zülkarneyn’in yaptığı […]
26 Nisan 2017

Zülkarneyn Kıssasının Kur’an Perspektifinden Anlaşılması -3

Zülkarneyn’in Kur’an’da Anlatılan Vasıfları 1- Sebep (Yol/Menzil) Bilgisi Kehf Suresi 84-85. ve 89-92. ayetlerinde geçen ve Zülkarneyn’in en temel yeteneğini ifade eden oluşturan ‘sebep’ kelimesi hakkında […]
26 Nisan 2017

Zülkarneyn Kıssasının Kur’an Perspektifinden Anlaşılması -2

“Zü” ve “Karn” Kelimelerinin Etimolojisi Üzerinden Zülkarneyn’in Tarihsel Kimliği Zülkarneyn’in tarihsel kimliğini tespit etmeye çalışırken Kur’an verilerini esas alarak başlamak gerekmektedir. Bu yüzden Kur’an’daki Zülkarneyn kıssasında […]
26 Nisan 2017

Zülkarneyn Kıssasının Kur’an Perspektifinde Anlaşılması -1

Zülkarneyn Kıssasının Kur’an Perspektifinde Anlaşılması ve Mesajları Üzerine Düşünceler – I Giriş Cenab-ı Hak insanlara bir yol gösterici, rehber olarak inzal ettiği Kur’an’la iletmek istediği mesajları, […]