26 Nisan 2017

Kur’an-ı Kerim Perspektifiyle Mufassal Zekeriyya Kıssası

Kur’an-ı Kerim kıssalarının en önemli özelliği, bir arada veya toplu halde aktarılmamış olmalarıdır. Kıssalar, Kur’an-ı Kerim’in çeşitli sure ve ayetlerinde ve değişik versiyonlarla yer almaktadırlar. Kur’an […]
26 Nisan 2017

Zekeriyya Peygamber Kıssasının Tarihsel Boyutu

Giriş: Peygamber Zekeriyya (a) kıssası; Yahya ve İsa (a) kıssalarının anlaşılmasında kilit rolü üstlenen bir kıssadır. Çünkü Zekeriyya (a) kendisine müjdelenen mucize bir çocuk olan peygamber […]