2 Mayıs 2017

Yusuf Peygamberin Nesebi

Yusuf peygamberi anlamak için onun Kuran’da anlatılan ne­sebini de bilmek lazımdır. Çünkü o, Hz.İbrahim gibi bir peygambe­rin soyundan gelen ve bu soyda kesintisiz olarak dedesi İshak(a.s) […]
2 Mayıs 2017

Hz. Yusuf’un rüyası

Yakup (a)’un on iki oğlu vardı. Bunlardan ikisi, Yusuf ve Tevrat’ta ‘Benyamin” diye isimlendirilen küçük kardeşi, diğer on kardeşle, baba bir anaları ayrı kardeştiler. Kur’an bunu […]
2 Mayıs 2017

Aziz’in Karısının Zinaya Meyletmesi ve Hz. Yusuf’a iftira

Yusuf’un büyüyüp, yakışıklı bir delikanlı olması, Aziz’in karısı­nın nezdinde olumsuz bir etki ya­parak, ona cinsi yönden meylet­mesine yol açar. Ve Yusuf’a bir tu­zak kurarak ağına düşürmeye […]
2 Mayıs 2017

Hz. Yusuf’un hapse atılması ve zindan arkadaşları

“Yusuf: “Rabbim! Hapis bana, bunların çağırdığı şeyden daha se­vimlidir. Eğer beni onların tuzak­larından korumazsan, onlara mey­lederim ve cahillerden olurum” dedi. Rabbi duasını kabul etti ve onu […]
2 Mayıs 2017

Hz. Yusuf’un rüyaları tevili ve Te’vil el-Ehadis

Allah’ın Yusuf peygambere ihsan ettiği nimetlerden en önemlisi “te’vil el-ehadis” bilgisidir. Bu özelliğini küçükken babası ona bildirmiştir: “Böylece Rabbin seni seçecek ve sana “te’vil el-ehadis” (rüyaların/olayların […]
2 Mayıs 2017

Hz. Yusuf’un iktidara geçmesi ve yönetim anlayışı

Karmaşık bir rüya gören Melikin rüyasının yorumu hususunda ileri gelenlerden yardım İstemesi ile Yusuf peygamberle hapiste kalan kişi, şeytanın kendisine unutturduğu Yusuf’u hatırlayarak ona melikin rüyasının […]
2 Mayıs 2017

Hz. Yusuf’un kardeşlerine planı

Yusuf peygamber, kardeşleri ile karşılaşıp içine küçük kardeşinin ateşi düşünce, hem bu ateşi söndürmek hem de kendisine kötülük yapan diğer kardeşlerine ders vermek amacıyla, hububat vermemek […]
2 Mayıs 2017

“Yaşayan Kur’an” Kitabının Yusuf Kıssası Tefsirindeki Metodoloji Sorunu ve Tarihsel Yanlışlar Üzerine

Giriş: Bu inceleme yazımızda, İ. Eliaçık’a ait “Yaşayan Kur’an” meal-tefsir kitabının, özellikle Yusuf suresi bölümündeki; Yusuf kıssasının tefsirine yaklaşımdaki metodolojik sorun ve bu sorunlu yaklaşımdan ötürü […]
26 Nisan 2017

Hz. Yusuf’un Mısır Yönetimindeki Konumu -2

Mısır’ın ve Mısır Melikinin İtikadi Konumunun Tespiti Birinci bölümde kısaca temas ettiğimiz gibi Kur’an-ı Kerim bize, Mısır kralının akidevi durumu hakkında net bir bilgi vermemektedir. Bu […]
26 Nisan 2017

Hz. Yusuf’un Mısır Yönetimindeki Konumu

Giriş Bin dört yüz elli yıllık İslam tarihinde, ümmetin idaresi -bu durum tartışılabilir nitelikte olsa da- İslam çerçevesinde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamdan bakıldığında Hz. Yusuf’un Mısır […]
26 Nisan 2017

Yuşa Peygamberin Kur’an Perspektifinde Anlaşılması Üzerine

Giriş Yuşa (Yeşu), Kur’an-ı Kerim’de ismi açıkça zikredilmeyen fakat Hz. Musa kıssalarında kendisinden zımnen bahsedilen bir şahsiyettir. Kur’an’da zımnen geçtiği yerlerde kendisinden peygamber olarak değil, Hz. […]
26 Nisan 2017

Hz. Yusuf’un mücadele örnekliği -2

Te’vil el-Ehadis Allah’ın Yusuf peygambere ihsan ettiği nimetlerden en önemlisi “te’vil el-ehadis” bilgisidir. Bu özelliğini küçükken babası ona bildirmiştir: “Böylece Rabbin seni seçecek ve sana “te’vil […]
26 Nisan 2017

Hz. Yusuf’un mücadele örnekliği -1

“Andolsun ki, Yusuf ve kardeşlerinin kıssasında ilgi duyan herkes için ibretler vardır.” Kur’an-ı Kerim’de kıssaları anlatılan rasuller içinde, hayatı, bir süre içerisinde ayrıntılarıyla muhataplara aktarılan tek […]