6 Mayıs 2017

YAKUP PEYGAMBER KISSASI VE ANAKRONİZM

Bu yazımızda Kur’an kıssalarından biri olan Yakub peygamber kıssasının mufassallaştırımasında Anakronizm olgusu üzerinde duracağız. Anakronizm kelime veya kavramının tanımı şöyle yapılmaktadır: “Fransızca’dan (anachronisme) gelen Anakronizm, tarihi […]
2 Mayıs 2017

Hz. Yakub’un İsrail lakabını alması

Yakup peygamber tayin edildiği bir dönemde bir gün;  güreş yaptığı biri ile yenişemeyip, güreş yaptığı kişinin topuğunu incitmesi üzerine bu olaya istinaden aldığı İsrail lakabı ile […]
2 Mayıs 2017

YAKUB PEYGAMBER KISSASI VE İSRAİLOĞULLARININ OLUŞUMU

Giriş: Kur’an-ı Kerim’de kıssaları anlatılan peygamberlerden, İsrailoğulları ile alakalı olan resuller silsilesi içerisinde sıralanan Hz. Yakub; Ulul’l-Azm peygamberler olarak vasıflandırılan, Hz. İbrahim ile Hz. Musa ve […]
2 Mayıs 2017

M. İSLAMOĞLU’NUN “YAHUDİLEŞME TAMAYÜLÜ” KİTABINDAKİ TARİHSEL YANLIŞLAR

Giriş: Bu yazımızda 16. baskısı yapılan Mustafa İslamoğlu’na ait “Yahudileşme Temayülü” isimli kitapta yer alan tarihsel yanlışlar üzerinde duracağız. Söz konusu kitap, “Yahudi” kelimesinden başlayarak, tüm […]
2 Mayıs 2017

Ya’kub Peygamber Hz. İbrahim’in Oğlu mudur?

Ya’kub Peygamber Hz. İbrahim’in Oğlu mudur? Giriş: “Haksöz-Haber” web sitesinde yer alan “düşünce platformu” köşesindeki, Hz. İsmail’le ilgili dizi yazılarımız esnasında, bu yazının formlarında fikir beyan […]
2 Mayıs 2017

Hz. İshak’ın Adı İshak İsmail, Hz. Ya’kub’un Adı Ya’kub Esbat mı?

Bir evvelki yazımızda, ismi bizde mahfuz bir web sitesinde yer alan, Hz. Ya’kub’un, İbrahim peygamberin oğlu olduğunu iddiası üzerinde durmuş ve bu iddianın hem dini hem […]
26 Nisan 2017

Hz. Yakub’un Resullüğü ve Mesajı

Hz. Yakub’un Peygamberliği Kur’an-ı Kerim Hz. Yakub’un bir peygamber olduğunu beyan etmektedir: “Biz Nuh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve (nitekim) İbrahim’e, […]
26 Nisan 2017

Hz. Yakub’un Kişiliği ve Şeceresi

Kur’an-ı Kerim’de kıssaları anlatılan peygamberlerden, İsrailoğulları ile alakalı olan resuller silsilesi içerisinde sıralanan Hz. Yakub; “ulul’l-azm” peygamberler olarak vasıflandırılan, Hz. İbrahim ile Hz. Musa ve onların […]