26 Nisan 2017

Tevrat’ın Mübelliği Hz.Yahya ve Şehadeti

“Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün ona selam olsun!” (Meryem, 15) Giriş Kur’an-ı Kerim’de kıssası bildirilen peygamberlerden Yahya (a); Hristiyanların ve Sabiîlerin de […]