29 Nisan 2017

Talut Kıssasının ’Tabut/Ahit Sandığı’ Öğesi ve Tarihselliği

Giriş: Rıza Bozdağ’ın, İktibas dergisi, Kayseri Lokalindeki; “Yahudilik Tarihi” başlıklı konferansının, Abdi Keçeli tarafından haberleştirilen metninin 24. ve 25. şıkkında şu tespitlere yer verilmektedir: “Mukaddes topraklara […]
29 Nisan 2017

Tevrat”ta, Talût ordusunun ırmak sınanması kıssası

Kur’an’da beyan edilen İsrailoğulları ordusunun denenmesi kıssası Tevrat’ta iki ayrı versiyonda anlatılmaktadır. Yapılan savaş sonrası bitkin düşen ordunun, Kral Talût tarafından yasaklanan toprak üzerinde akan baldan […]
29 Nisan 2017

Talût’un Krallığı

Tevrat’ın geniş bir anlatımını yaptığı Talût’un iktidara geçmesi hikâyesini aktarmaya gerek görmeden Mevdudi’nin kısa anlatımıyla Talût’un nasıl kral seçildiğini aktaracağız.“M.Ö. 1000 yıllarında Amalika’lılar İsrailoğulları’na saldırdılar ve […]
29 Nisan 2017

Talût’un askeri ve idari yönetimi

Bilindiği gibi İsrailoğullarının Kral istekleri “Kenan” ülkesi yönetimindeki idari boşluğun doldurulması ve müşrik “Kenan” kavimlerinin İsrailoğullarına saldırılarının önlenmesi amaçlı askeri yapılanma gerekçesiyledir. Talût’un (Saul) Tevrat Talût’un […]
29 Nisan 2017

Talût’un kimlik ve kişiliği

Kur’an’ı Kerim’de iki ayette Talût ismi geçmektedir. Bundan mütevellit Kur’an’ı Kerim kıssalarındaki genel metoda uygun olarak çoğu kıssada olduğu gibi Talût kıssasının kahramanı Talût hakkında detay […]
29 Nisan 2017

MUVAHHİD KRAL TÂLÛT (SAUL)

“İşte bunlar Allah’ın âyetleridir. Biz onları sana doğru olarak anlatıyoruz.” 2/bakara/252 Giriş: İsrailoğullarının Yuşa peygamber önderliğinde Arz-ı mev’ud’u ele geçirip sıbtlara taksim etmelerinin sonrasında Hz.Yuşa vefat […]
26 Nisan 2017

Talût Kıssası ve Öğrettikleri

İsrailoğullarının Yuşa Peygamber önderliğinde Arz-ı Mev’ud’u ele geçirip sıbtlara (oymaklara) taksim etmelerinin sonrasında Hz. Yuşa vefat etmiştir. Kenan adı verilen bölgede dağınık sıbtlar halinde yaşayan İsrailoğulları, […]