3 Mayıs 2017

ZÜLKÂRNEYN MUHAMMED (SAV) VEYA SÜLEYMAN (AS) PEYGAMBERLER MİDİR

a-      Giriş Günümüz İslâm aktüaltesinde yapılan ve yazılan bazı yorumlarda; Zülkârneyn’in aslında spesifik, bağımsız bir kişilik olmayıp; Bu lâkab ifadesindeki kişinin aslında Hz. Muhammed (sav) veya […]
2 Mayıs 2017

Sebe Melikesi’nin Tahtının Niteliği Üzerine

Kur’an-ı Kerim’deki, Süleyman ve Belkıs kıssasının ihtilaflı ya da problemli meselelerinden bir tanesi de Sebe Melike’sinin Tahtının mahiyeti ve onun Hz. Süleyman’ın yanına getirilmesi olgusudur. Kur’an’ı […]
2 Mayıs 2017

Sebe Melikesi (Belkıs) Mitolojik Bir Varlık mı?

Giriş: Süleyman kıssası, diğer Kur’an kıssalarında olduğu gibi Kur’an’ın çeşitli surelerinde dağınık! biçimde ve aynı zamanda mücmel/kısa olarak vazedilmiştir. Bunun ana sebebi Kur’an’ın kitap formatı ile […]
2 Mayıs 2017

Hz. Süleyman’a Öğretilen Kuşdili Hangi Dil’dir

Giriş: Neml suresindeki, Süleyman-Melike diyalogu kıssasına; Hz. Süleyman’a bahşedilen çok önemli iki özellikten bahsedilerek başlanmaktadır. “Süleyman Davud’a vâris oldu ve dedi ki: Ey insanlar! Bize “Kuşdili” […]
2 Mayıs 2017

Hz. Süleyman’ın Köşk/Saray Kıssasının Mufassallaştırılması ve Mesajları

Giriş: Kur’an-ı Kerim’de yer alan Süleyman kıssasının en önemli varyantlarından birisi de Süleyman’ın köşkünün anlatıldığı Neml süresindeki kıssa varyantıdır. Sebe Melike’sine endeksli bu anlatımda; Sebe Melike’sinin, […]
2 Mayıs 2017

Süleyman Kıssası Üretim ve İstihdam Anlatımlarının Tarihselliği Üzerine

Giriş: Kur’an-ı Kerim’in, Süleyman kıssasında dikkat çeken olgulardan birisi de Cin’lerin, Hz. Süleyman’a imal ettikleri kazanlar/leğenler, heykeller ve kalelerle ilgili üretim/imalat ve buralardaki işçilik/istihdama dair anlatımlardır. […]
2 Mayıs 2017

Süleyman Kıssasında “Sebe” Tarihselliği Üzerine -1

Giriş: Kur’an-ı Kerim’in, Neml suresinde anlatılan Süleyman ve Hüdhüd arasındaki muhavere, “Sebe” coğrafyası üzerinedir. Süleyman kıssası içerisinde yer alan tarihsel/coğrafik öğelerden bir tanesi olan “Sebe” mücmel […]
2 Mayıs 2017

Süleyman Kıssasında “Sebe” Tarihselliği Üzerine -2

Tevrat, Zebur ve İncil’de Sebe coğrafyası: Kur’an-ı Kerim’deki,  Süleyman kıssası benzeri bir kıssa, Tevrat kitaplarında da yer almaktadır. Konumuz olan Süleyman kıssasının “Sebe” varyantı1 benzeri bir […]
2 Mayıs 2017

Hz. Süleyman ve Rüzgâr İlişkisine Tevrat Verileri Açısından Yaklaşmak

Giriş: Hz. Süleyman ve Rüzgâr ilişkisine dair yazdığımız yazılarda, Hz. Süleyman-Rüzgâr ilişkisinin Kur’an-ı Kerim’de yer alan üç sure içerisindeki sadece üç ayette beyan edildiğini, dolayısıyla konunun […]
2 Mayıs 2017

Süleyman ve Rüzgâr İlişkisini Mufassallaştırmada Neden Tevrat Verileri

Kur’an-ı Kerim’in, Süleyman kıssasını anlatan çeşitli ayetlerinde, Süleyman ve rüzgâr ilişkisine şöyle değinilir: “Süleyman’ın emrine de kasırga/fırtına (gibi esen) rüzgârı verdik; onun emriyle içinde bereketler yarattığımız […]
2 Mayıs 2017

Süleyman-Rüzgâr İlişkisinin İslam Tefsirlerindeki Yansımaları

Kur’an’ı Kerim’in çeşitli ayetlerinde beyan edilen, Hz. Süleyman ve ona tahsis edilen rüzgâr’la olan ilişkisinin, İslam tefsir kaynaklarında ilginç açıklamalara dönüştüğünü görmekteyiz. Müfessirler, genelde Kur’an kıssalarının […]
2 Mayıs 2017

Hz. Süleyman -Rüzgâr Bağlamı ve Nuzül Ortamı

Cenabı Hakk, Hz. Süleyman’a, peygamber ve krallık lütfetmesinin yanı sıra ayrıca çeşitli mucizelerle de kendisini desteklemiştir. Bunlardan biri kuşdilinin öğretilmesidir. Kur’an bunu şöyle bildirir: “Süleyman Davud’a […]
2 Mayıs 2017

Hz. Süleyman Zülkarneyn midir ?

Giriş: Kur’an-ı Kerim’de anlatılan Süleyman kıssasının, en önemli özelliği, bir bütün halinde yani tarihsel bir perspektifte arz edilmemiş olmasıdır. Dolayısıyla Hz. Süleyman’a ait olaylar kronolojik bir […]
2 Mayıs 2017

Hz. Süleyman ve Atlar Kıssası

Giriş: Süleyman(a.s) ve atlar kıssası, Kur’an-ı Kerim’in, Sad suresindeki yalnızca üç ayette anlatılmaktadır. “Akşama doğru kendisine, üçayağının üzerine durup bir ayağını tırnağının üzerine diken çalımlı ve […]
26 Nisan 2017

Hz. Süleyman Kıssanın Kur’an Perspektifinde Mufassallaştırılması

Yazımızın bir evvelki bölümde, İslam tefsir ve siyer kitaplarında yer alan Hz. Süleyman’ın ölümü kıssasının mufassallaştırılmasına ve kıssa öğelerine dair rivayet ve yorumları aktardık. Şimdi bu […]
26 Nisan 2017

Hz. Süleyman’ın Ölümü ve Kıssada İsrailîyat Etkisi

Hz. Süleyman’ın hayatının değişik dönemlerine ait çeşitli kıssaların anlatıldığı Kur’an-ı Kerim’de, ölümüne dair de bir kıssa bulunmaktadır. Hz. Süleyman’ın ölümü ile ilgili bu kıssa sadece bir […]
26 Nisan 2017

Hz. Süleyman ve Karınca Kıssası

Hz. Süleyman ve karınca kıssasını, onun verdiği mesajları doğru algılamak için öncelikle Süleyman (a)’ın kral/hükümdar ve ordu komutanı kişiliğini ve bu konuda yaptıklarını doğru algılamak gerekmektedir. […]
26 Nisan 2017

Hz. Süleyman’ın Cesetle İmtihanı

Kur’an-ı Kerim’in, Sa’d Suresi’nde beyan edilen Süleyman kıssalarından ikincisi olan Hz. Süleyman’ın ceset imtihanı kıssası; hem bazı geleneksel tefsir ve siyer kitaplarındaki mücmel Kur’an kıssalarının mufassallaştırılmasındaki […]
26 Nisan 2017

Hz. Süleyman ve Sebe Melikesi Diyalogu

Giriş Hz. Süleyman’ın, emrindeki Hüdhüd’ün; “…Ben, dedi, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim.”1 diye haber vermesi ile Sebe diyarından haberdar olup sonrasında Melike ile “Şu mektubumu götür, […]
26 Nisan 2017

Süleyman Peygamberi Anlamak -2

Dört/ Sebe Melikesi Nemi Suresi’nde anlatılan, Süleyman (a) ve Sebe melikesi arasında geçen olaylar; Kur’an-ı Kerim’in diğer surelerinde anlatılan Hz. Süleyman ile ilgili kıssaların iyice anlaşılmasından […]