6 Mayıs 2017

ASAY-I MUSA

A- KUR’AN VE TEVRAT’A GÖRE HZ. MUSA’NIN ASA’SININ MAHİYETİ   a- Kur’an-ı Kerim’deki Musa kıssasında Asa’sının ilk anlatımı:   Kur’an-ı Kerim’de anlatılan Musa kıssasında, onun Asa’sı […]
2 Mayıs 2017

Hz. Musa’nın doğumu ve büyümesi

Hz. Musa, Firavun’un ülkesi Mısırda doğan bir İbrani’dir. İbraniler Mısıra Hz. Yusuf’un Mısır yöneticisi olması ile başlayan süreçte Kenan bölgesinden gelerek yerleşmişlerdi. “Yusuf babasıyla kardeşlerini Mısır’a […]
2 Mayıs 2017

Hz. Musa’nın nesebi

Musa Arapça bir kelimedir. İbranice karşılığı Moşe’dir. Tevrat’ta Hz, Musa’yı@ Nil sularında bir sandık içerisinde bulan Firavun’un kızının, onu Nil sularından çıkardığı sırada bu olaya istinaden […]
2 Mayıs 2017

Hz.Musa’nın kişiliği

Kur’an’da Hz Musa’nın dil, konuşma açısından bir fiziksel özür taşıdığı, Firavun’un alaycı tavırlarıyla Musa’yı aşağılayıcı sözlerinden anlaşılmaktadır. “Yoksa ben, kendisi zayıf ve neredeyse söz anlatamayacak durumda […]
2 Mayıs 2017

Hz. Musa’nın Bulut, Menn Ve Selva Mucizesi

Mısır’da köle hayatı yaşayan; ”…zelil eden, aşağılayan o işkenceden, Firavun’un işkencesinden kurtardık. Doğrusu, bu adam, haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın teki idi.”1 İsrailoğullarını, peygamberleri Musa(a.s) aracılığıyla […]
2 Mayıs 2017

ÇAĞDAŞ TEFSİRLERDEKİ “İSRAİLOĞULLARININ DENİZ GEÇİŞİ KISSASI” YORUMLARI ÜZERİNE

Giriş İsrail oğullarının, Mısır’dan çıkışları sonrası denizin yarılması kıssası, çağdaş bazı müfessirler tarafından, deniz’de meydana gelen tabii/doğal bir Med-Cezir hadisesi sonucu gerçekleşen bir olay şeklinde tefsir […]
2 Mayıs 2017

Deniz Geçişi Mucizesinin Yahudilik ve İslama Yansımaları: Pesah ve Aşura

Giriş: Binlerce yıl önce gerçekleşen ve İsrail oğulları tarihinin en önemli dönemlerinden biri olan deniz geçişi mucizesinin önemi, daha sonraki İsrail oğulları ve Yahudilik sürecinde, o […]
2 Mayıs 2017

İsrailoğullarının Deniz Geçişi Kıssası Tefsirlerinde İsrailiyat Olgusu

Giriş: İsrail oğullarının deniz geçişi kıssasıyla ilgili olarak şimdiye kadarki yazılarımızda, kıssanın anlaşılması üzerine yapılan rasyonal yorumlarla ilgili araştırmalarda bulunduk. Bu araştırmalarımız esnasında aynı zamanda şu […]
2 Mayıs 2017

Deniz Yarıldı mı Yoksa Med-Cezir’e mi Uğradı?

Bu yazımızda Hz. Musa ve İsrail oğullarının, Mısır’dan hicretleri esnasındaki deniz’den geçiş olayının mahiyetini,  inceleyeceğiz. Hem İsrail oğulları hem Firavun ve ordusu hakkında bir dönemeç olan […]
2 Mayıs 2017

Kaya’dan Su Fışkırma Kıssası ve Çağdaş Bir Yorumu Üzerine

Kur’an’ı Kerim’de parçalı olarak beyan edilen Hz. Musa ve İsrailoğulları kıssalarının bölümlerinden bir tanesi de çölde Kayadan su fışkırması bölümüdür. Kur’an’ı Kerim’in, kıssalar hakkındaki genel tutumu […]
2 Mayıs 2017

İhsan Eliaçık Karıştırıyor: Dokuz Mucize mi Dokuz Emir mi?

Giriş: Dipnot.tv’nin,  İhsan Eliaçık ile yaptığı röportajdaki soru cevapların bir kısmı, çalışma alanımız olduğu için ilgimizi çekti. “İsra suresi 101. ayette “ve andolsun biz Musa’ya apaçık […]
2 Mayıs 2017

FİRAVUN HZ. MUSA’YI HAPSE ATTI MI

İslami camianın basın-yayın geçmişindeki bir klasik olan İktibas dergisinden sonra onun sanal bir versiyonu olan İktibas Web sitesi de takip ettiğimiz süreli yayınlar arasındadır. Halen İktibas […]
2 Mayıs 2017

İsrailoğullarının Çöl Yolculuğu Kronolojisi

Giriş: Rıza Bozdağ’ın, İktibas dergisinin, Kayseri lokalindeki “Yahudilik Tarihi” başlıklı konferansının, Abdi Keçeli tarafından, haberleştirilen haber-yazı metninin on dokuzuncu şıkkında şu tespite yer verilmektedir: “Hz. Mûsâ, […]
2 Mayıs 2017

SİYONİST REJİM ‘BULUT SÜTUNU’ İLE TEVRAT’I TAHRİF EDİYOR

Siyonist İsrail rejiminin, Gazze’ye yönelik başlattığı saldırıya ‘Bulut Sütunu’ adını verdiğini medya haberlerinden öğreniyoruz. Siyonist yönetimin, Gazze’ye düzenlediği saldırı operasyonu isimlerinde özellikle Tevrat kaynaklı dinsel kavramları […]
26 Nisan 2017

Hz. Musa’nın Kayınpederi, Şuayb Peygamber midir?

Kur’an’da “Medyen” Kelimesi Kur’an-ı Kerim’de Medyen ismi on defa geçmektedir. Çeşitli surelerde dağınık olarak yer alan Medyen isminin geçtiği ayetlerden bir kısmında; Hz. Şuayb’ın, Medyen kavmine […]
26 Nisan 2017

Hz. Musa Kıssasında İlm-i Ledün Bilgisi, Hayır ve Şerrin Takdiri

“Kitab’ın İlmine Sahip Kul” ile “Âlim Kul” İlişkisi Kehf Suresi’nde, Musa Peygamber ile yolculuğu kıssa edilen Âlim Kul’a benzeyen ve Allah tarafından “îlmün mine’l kitabi/kitabın ilmine […]
26 Nisan 2017

Hz. Musa’nın Medyen’e Hicreti ve Allah İle Mükâlemesi

Giriş: Kur’an-ı Kerim’de kıssaları anlatılan “ulu’l-azm” peygamberlerden biri olan Hz. Musa, getirdiği inanç değerleri ile günümüze kadar etkilerini devam ettirmiş bir resuldür. Kur’an, kıssalar hususundaki genel […]