6 Mayıs 2017

İSMAİL KISSASI TARİHSELLİĞİ ÜZERİNE

Özellikle İsmail kıssası, son vahyin nazil olduğu coğrafyanın ve o vahyin mübelliği Hz. Muhammed’in ve soyunun ve yine onun tebliğ ettiği dinin bazı ibadetlerinin kökenlerine dair […]
2 Mayıs 2017

Hz. İsmail’in nesebi

Tevrat’ta, Hz. İsmail’in soyu, babası İbrahim’@den başlayarak atalarının isimleri sıralı halde kesintisiz olarak Hz. Nuh’a kadar bağlanmaktadır. Tevrat metinlerinde İbrahim peygamberin soyunun, Nuh’@un kavminin uğradığı tufandan […]
2 Mayıs 2017

HZ. İSMAİL’İN VASFI

Kur’an’ı Kerim’de on iki ayette ismi zikredilen Hz. İsmail’in kişiliği hakkında Kur’an ayetlerinde şu ifadeleri bulmaktayız. “İşte o zaman biz onu (Halim) uslu bir oğul ile […]
2 Mayıs 2017

KURBAN HZ. İSMAİL Mİ HZ. İSHAK MI?

Giriş Bir evvelki yazımızda, Kur’an’da yer alan İsmail kıssasını, Tevrat ve İslam kaynaklarından gelen çeşitli nakiller ile mufassal hale getirerek incelemiş, Allah’ın bu kıssa nezdinde Müslümanlara […]
2 Mayıs 2017

Zebihullah kimdir?

Zebih olayına Kur’an’i perspektiften bakıldığında; yani önyargısız olarak yaklaşıldığında aslında Zebih’in kimliğinin anlaşılması o kadar zor olmadığı görülecektir. Hz. İbrahim’in oğlunu kurban etme olayının anlatıldığı Saffat […]
2 Mayıs 2017

İsmail Kıssasının Mufassalaştırılmasında Metodoloji

Hilal televizyon kanalındaki “inancın renkleri” programı dolayısıyla İsmail peygamber kıssası hakkında yazdığımız makalenin hayli ilgi çektiğini müşahede ettik. Bu makaleye gelen yorumlarda okuyucuların konuya hayli gösterdiğini […]
2 Mayıs 2017

Taha Hüseyin ve Mekke’ye Yerleşim Kıssası Vakiiliği İddiaları

Giriş: Kur’an kıssalarının vakiiliği/gerçekliği konusu üzerine Türkiye’deki İslam camiasında en iyi bilinen şahsiyet Muhammed Ahmed Halefullah’tır. “Kur’an’da Anlatım Sanatı” isimli kitabının, yayınlanması ile birlikte, Kur’an kıssalarının […]