2 Mayıs 2017

Hz. İshak’ın Adı İshak İsmail, Hz. Ya’kub’un Adı Ya’kub Esbat mı?

Bir evvelki yazımızda, ismi bizde mahfuz bir web sitesinde yer alan, Hz. Ya’kub’un, İbrahim peygamberin oğlu olduğunu iddiası üzerinde durmuş ve bu iddianın hem dini hem […]