2 Mayıs 2017

Ya’kub Peygamber Hz. İbrahim’in Oğlu mudur?

Ya’kub Peygamber Hz. İbrahim’in Oğlu mudur? Giriş: “Haksöz-Haber” web sitesinde yer alan “düşünce platformu” köşesindeki, Hz. İsmail’le ilgili dizi yazılarımız esnasında, bu yazının formlarında fikir beyan […]
2 Mayıs 2017

Hz. İbrahim ve Hz. Lut’a Gelen Elçilerin Mahiyeti Üzerine

Giriş Kur’an ve Tevrat’ta yer alan İbrahim ve Lut kıssalarının ortak özelliklerinden bir tanesi de her iki resule de uğrayan “ziyaretçiler” sahneleridir. Önce Hz. İbrahim’e ve […]
2 Mayıs 2017

Mustafa İslamoğlu Hocamızın Dikkatine!

“Sesimiz” olduğuna inandığım Hilal TV kanalındaki özgün programlardan biri olan “Vahyin penceresi” programını ilgi ile takip etmekteyim. Hayli ilgi çektiğine inandığım bu programın videobant kayıtlarını, Hilal […]
2 Mayıs 2017

Hz. İbrahim’in zebh/kurban rüyası vahiy midir?

Hz. İbrahim oğlunu zebhetmeyi rüyasında görmüştür. Kur’an’da zebh/kurban rüyası ve icrası ile ilgili ayetlerde şu ifadeler yer almaktadır. “kâle yâ buneyye innî erâ fîl menâmi ennî […]
2 Mayıs 2017

Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Hz. Hacer’in Mekke’ye yerleşmeleri ile ilgili İbn-i Abbas rivayeti

Sahih-i Buhari hadis külliyatının, kıssalar bölümünde, İbn-i Abbas’tan rivayet edilen, bir hadis-i şerif’te; Hz. İbrahim ve İsmail’e ait bir rivayet nakledilmektedir. Çeşitli veçhelerle de gelen bu […]
2 Mayıs 2017

Kur’an ve Tevrat verilerine nazaran Hz.İbrahim ve ailesinin Mekke’ye hicreti

Tevrat’a göre Hz. İsmail ve annesi Hacer’in Kenan diyarındaki evlerinden hicret etmeleri Sara’nın kendi isteği ve eliyle cariyesi Hacer ile kocası İbrahim’i evlendirmesine rağmen, Hacer’in hamile […]
2 Mayıs 2017

Hz. İbrahim’in rüyası ve rüyaların uygulanması

Zebih kıssası olan Saffat suresinde, Zebh fiilinin başlangıcı, Hz. İbrahim’in rüyası olarak belirtilmektedir. “…Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin? dedi. O da cevaben: Babacığım! […]
2 Mayıs 2017

Hz. İbrahim’in şehri El-Halil / Hebron

Hz.İbrahim’in, Kenan’da yerleştiği ilk şehir olan Hebron/Hevron, İbranice bir isimdir. Tevrat’ta bu şehrin isminin Hz.İbrahim öncesi o bölgede oturan Kenan’lıların Anak kabilesinin, “Kiryat Arba” adı verilen […]
2 Mayıs 2017

Âlim kul’un çocuk katli fiili ve Hz. İbrahim’in oğlunu zebih teşebbüsüne tepkisel yaklaşımlar üzerine düşünceler

Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Hz. İshak kıssalarının kesiştiği ve anlaşılmasında ortak bir problemin ortaya çıktığı, Hz. İbrahim’in oğlunu zebhetmesi rüyası ve icrası ile ilgili zebih […]
2 Mayıs 2017

Hz. İbrahim ve Hz. Lut’a Gelen Elçilerin Mahiyeti Üzerine

Giriş Kur’an ve Tevrat’ta yer alan İbrahim ve Lut kıssalarının ortak özelliklerinden bir tanesi de her iki resule de uğrayan “ziyaretçiler” sahneleridir. Önce Hz. İbrahim’e ve […]
26 Nisan 2017

İbrahimî Gelenek: Kurban/Zebih Zebihullah Hz. İsmail mi Hz. İshak mı?

“O: ‘Rabbim! Bana salihlerden olacak bir evlat ver.’dedi. İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: ‘Yavrucuğum! Rüyada […]
26 Nisan 2017

Hz. İbrahim’den Hz. Muhammed’e Peygamberlerde Hicret

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in, İslam devleti ile taçlaşan hicreti, daha sonraları sanki sadece Hz. Peygamber’e mahsus bir amelmiş görüntüsüne dönüştürülmüştür. Kıyamete kadar Kur’an’a muhatap tüm Müslümanların bireysel […]