Doğa Ve Çevre

29 Nisan 2017

SU VE DÜNYA

Dünyanın üçte ikisinin deniz ve okyanuslarla kaplı olduğunu bilmeyen yok gibidir. Ancak var olan bu su bolluğu insanoğlunun ihtiyaçlarını tam manasıyla karşılamamaktadır. Çünkü dünya üzerindeki suyun […]
29 Nisan 2017

Dünya Su Forumu Sadra Şifa Mı Havanda Su Dövme mi?

Dünyanın üçte ikisinin deniz ve okyanuslarla kaplı olduğunu bilmeyen yok gibidir. Ancak var olan bu su bolluğu insanoğlunun ihtiyaçlarını tam manasıyla karşılamamaktadır. Çünkü dünya üzerindeki suyun […]
29 Nisan 2017

NÜKLEER SANTRAL YATIRIMI ÜZERİNE

Dünya nüfusunun bir yandan giderek artması bir yandan köylerden şehirlere göç olgusu ve bunun ardından gelen modern hayatın getirdiği çağdaş yaşam; insanların elektrik enerjisine olağan üstü […]
29 Nisan 2017

AVCILIĞIN DOĞAYA ETKİLERİ

Yaklaşık bir yıldır yayın hayatında olan bir televizyon kanalında, avcılık, atıcılık ve yaban hayatı ile ilgili çeşitli yayınlar seyretmekteyiz. Bu televizyon kanalında görüp işittiklerim ile yazları, […]
29 Nisan 2017

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRECİ TEKNOLOJİLER

Elektrik enerjisi üretiminde yararlanılan, fosil yakıtlı güç santrallerinin elektrik üretiminde hem yetersiz hem de çevreye ve küresel ısınmaya yaptığı negatif etkilerden dolayı üzerinde yoğunlaşılan, Nükleer güç […]
29 Nisan 2017

NÜKLEER SANTRALLER VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

Artan elektrik enerjisi ihtiyacı ve gelişen dünya konjoktürü Türkiye’de Nükleer güç santralleri yapımının ön sıraya alınmasını doğurmuştur. Bu amaçla geçtiğimiz haftalarda meclisten, Nükleer santrallerin yapımına dair […]
29 Nisan 2017

KÜRESEL ISINMA VE FELAKET SENARYOLARI

Dünya, modern yaşama geçtiğinden beri türlü türlü felaket senaryolarının gündeme getirildiğini görmekteyiz. Mesela geçmişte bunlardan en bariz olanı nüfus artışı ve felaketi meselesiydi. 1766-1834 yıllarında yaşamış […]