Diğer Dinlerle İlgili Konular

29 Nisan 2017

MECUSÎLİK / ZERDÜŞT’LÜK DİNİ VE DİĞER SAMİ DİNLERLE ETKİLEŞİMLER

“Mümin olanlar, Yahudi olanlar, Sâbiîler, Hıristiyanlar, Mecûsîler…”(22/Hacc/17) Giriş “Çağımız İslam alimlerinden Muhammed Hamidullah, günümüzde mevcut dinlerin en eskisinin Mecusilik olduğu..”[1] Kanaatindedir. “Dinler Tarihi’nin çok önemli konularından […]
29 Nisan 2017

KUR’AN’I KERİM VE İSLAM KAYNAKLARINA GÖRE MECUSİLİK/ZERDÜŞTLÜK

“Mümin olanlar, Yahudi olanlar, Sâbiîler, Hıristiyanlar, Mecûsîler…”(22/Hac/17) “Çağımız İslam alimlerinden Muhammed Hamidullah, günümüzde mevcut dinlerin en eskisinin Mecusilik olduğu..”[1] Kanaatindedir. “Dinler Tarihi’nin çok önemli konularından birisini […]
29 Nisan 2017

Sahih Arz-ı Mev’ud, Türkiye sınırlarına uzanıyor mu?

Türkiye’nin güney doğusundaki Suriye ve Irak’la sınır topraklarındaki mayınlı arazilerin temizlenmesi ve bunun karşılığı olarak bu toprakların 44 yıllığına kullanımının Siyonist İsrail firmalarına devri ihalesinin, Tevrat’ın […]
29 Nisan 2017

KUR’AN VE İNCİL’E GÖRE GOG-MAGOG VE YE’CÛC-ME’CÛC

Tevrat ve İncil gog magog’u ile Kur’an Ye’cûc ve Me’cûc’ünün karşılaştırılması: Bilhassa İncil yorumcularının geliştirdiği ” Eskatologya ” adı verilen Kıyamet haberleri ve onları yorumlama disiplini […]
29 Nisan 2017

ARMAGEDDON NEDİR, NERESİDİR ?

Tevrat ve İncil metinlerinde yer alan rivayetler doğrultusunda oluşan Avangelist inanç’a göre; Kıyamet yaklaştığında Kudüs yakınlarındaki Magedon denilen yerde, Şeytanın önderliğinde Gog Magog denilen yaratıklar türeyecek, […]
29 Nisan 2017

MİSYON ve MİSYONERLİK

Her ne kadar, evrensel yapıya sahip bütün dinleri ihtiva etmekle birlikte; Misyon ve Misyonerlik, Hıristiyanlıkla beraber vücut bulmuş bir olaydır. Bu yüzden Hıristiyanlık tüm dünya’ya yayılmış […]
29 Nisan 2017

HRİSTİYANLIK DİNİNDE ARINMA İBADETİ OLARAK VAFTİZ

Giriş Eski Ahit olarak adlandırdıkları Tevrat’ı ve onun peygamberlerini baz alan Hıristiyanlık; başlangıçta İsrail oğullarının bir devamı niteliğinde bir topluluktu. Hz. İsa’nın peygamberliği ve getirdiği İncil […]
29 Nisan 2017

YAHUDİLİKTE MANEVİ KİRLENME VE ARINMA İBADETİ OLARAK YIKANMA (YAHUDİLİKTE GUSÜL)

Giriş Yeryüzündeki inanç sistemlerine bakıldığında günahlardan arınma metodu olarak yıkanma ritüelinin kullanıldığını görmekteyiz. Günahlardan arınmanın zihinsel ve sözsel bir fiiliyatı olan tövbe’nin dışında, su gibi maddi […]
29 Nisan 2017

SABİİLİKTE ARINMA İBADETİ YIKANMA

Giriş Kur’an’da Yahudilik ve Hıristiyanlık’tan sonra kendisinden bahsedilen semavi dinlerden olan Sabiî’lik; dünya üzerinde, yaşadığımız bu çağa kadar varlığını sürdürebilmiş en son gnostik din olarak ifade […]