Cengiz Duman

Ekin yayınları tarafından birinci baskısı, 2011, ikinci baskısı 2015 yılında yapılan, Kur’ân kıssalarının Tarihselliği; 2017 yılında baskısı yapılan, Kur’ân Kıssaları ve Çağdaş Algıları; 2013 yılında Pınar yayınları tarafından baskısı yapılan, Kur’ân perspektifinden Üç Kral İki Peygamber; 2015 yılında Süleymaniye vakfı yayınları tarafından baskısı yapılan, Kur’ân perspektifinden Zülkarneyn ve Ye’cûc Me’cûc; dört kitab’ın yanısıra; İnternet ortamı üzerinden dijital olarak yayınlanan “Dinlerde Arınma İbadeti olarak Gusül” ve “Mecusilik/Zerdüştlük Dîni” isimli iki E-Kitab’ın yazarıdır. Kur’ân-ı Kerîm konuları, Kur’ân Kıssaları ve Tevrât - İncîl kıssaları bağlamı üzerindeki çok yönlü araştırmaları, Türkiye’deki önde gelen İslâmi Dergiler ve İnternet üzerindeki çeşitli İslâmi Web Sitelerinde halen yayınlanmaktadır. Aynı zamanda “www.kurankissalari.com” Web sitesi moderatörlüğünü sürdürmektedir.