Kıssalar Hakkında Sorular

29 Nisan 2017

Lut’un kabri nerededir?

Lût peygamber, Hz. İbrahim, karısı Sare ve oğullarının gömüldük­leri kabirlerinin bulunduğuna inanılan bugünkü Filistinin “El halil” “Hebron” şehrinde gömülü olduğuna inanılmaktadır.
29 Nisan 2017

Tevrat, tufan sonrasını nasıl tarif etmektedir?

Tevrat’a göre de Tufan sonrası; bindikleri gemi ile helakten kurtulan, Nuh peygamber ve yedi kişilik ailesi ile yeryüzündeki, Âdem’den @ sonraki ikinci hayat başlamıştır.
29 Nisan 2017

Hz. Davut kaç yıl krallık yaptı?

Tevrat’a göre kırk yıl krallık yapan Davut @ hareket ahalindeki İsrailoğullarına; yedi yıl Hebron (El-Halil), otuz üç yılda Kudüs’te (Yeruşalim) Krallık etmiş ve aynı zamanda Allah’ın […]
29 Nisan 2017

Hz. Hacer hangi kavimdendir?

Kur’an’da ismi zikredilmeyen Hz. Hacer’in; Tevrat’ta Mısırdan getirildiği beyan edilir. Hadisler ve diğer İslam kaynaklarında Hz. Hacer’in Mısır’lı olduğu belirtilmektedir