6 Mayıs 2017

DAVUD VE CALÛT (GOLYAT)  CENKİ

Hz. Davud İsrail oğulları kıralı olan Saul’ün (Kur’an kıssasında Talût olarak geçmektedir) yanında silahşor olarak görev aldığı sıralarda tahminen 20 yaşlarında bir delikanlıdır. Babasının sekiz çocuğundan […]
26 Nisan 2017

Hz. Davud ve Davacılar Kıssası-2

Kur’an ve Tevrat Kıssalarındaki Davacıların Sorun Kaynağı Koyunlar Kur’an’ın, Davud (a) kıssasında davacıların sorunlarının kaynağı olarak onların sahip oldukları koyunlar gösterilmektedir. “Bu, kardeşimdir. Onun doksan dokuz […]
26 Nisan 2017

Hz. Davud ve Davacılar Kıssası -1

Hz. Davud kıssası Kur’an ve Tevrat’ta yer almaktadır. Lakin Hz. Davud, Kur’an’a göre hem yönetici hem peygamber; Tevrat’a göre sadece idareci/kral bir şahsiyet olarak tavsif edilmektedir. […]
26 Nisan 2017

Adalet ve Zırh Gücünün Tevhidi Örneği: Hz. Davud

Giriş Hz. Musa’dan sonra vaat edilmiş topraklara (Arz-ı Mev’ud) giren ve orayı boylara taksim ederek yerleşen İsrailoğulları, bedevîlikten hadarete ulaşan çizgide büyük bir merhale kat etmişlerdir. […]