Amacımız

Cengiz Duman hocamız çalışmalarıyla bir kez daha Kur’an’ın önceki Kitaplarla ve arkeolojik çalışmalarla birlikte okunması gerektiğini gözler önüne sermekte, Kıssalar Bilimi adı altında başlı başına bir bilim dalı oluşturulmasına dair teklifini yinelemektedir. İslam âlemi ve İlahiyat fakülteleri artık kelamcı, tefsirci, fıkıhçı âlimler yetiştirmenin yanısıra Allah’ın indirdiği ayetlerle, yarattığı ayetleri birlikte okuyan bilim adamları da yetiştirmelidir. Allah’ın “ol” emrinden geçerek birer ayet haline gelmiş olan tarihi olayları, Allah’ın indirdiği ayetler ışığında okumak vakti çoktan gelmiş ve geçmektedir. Fussilet Suresi 53. ayetinin de delaleti ile hiçbir bilim Allah’ın indirdiği ayetlerden bağımsız olarak icra edilmemelidir. Bu manada Cengiz Duman’ın teklifini biraz daha ileriye götürmemiz fazla hayalperestlik olarak değerlendirilmemelidir. Öyle ki tez vakitte Kıssalar anabilim dalını da içeren Kur’an Üniversitelerinin kurulması için bütün Müslümanların çalışması gerekmektedir. Nasıl ki Allah’ın insan vücudu ayetini okuyan Tıp ilmi, yakın zamana kadar Dâhiliye, Kalp ve Damar, Nöroloji gibi bölümlere ayrılırken günümüzde neredeyse beynin her bir bölümü için ayrı birer uzmanlaşma yoluna gidiyorsa, Allah’ın indirdiği ayetler de Allah’ın bildirdiği anlama yöntemi ile kendi içinde uzmanlık gerektiren bilimsel çalışmalara tâbi tutulmalıdır. Kısacası, artık bir Bakara Suresi Fakültesi, Âdem-İblis kıssası bölümü gibi akademik platformlar kendi uzmanlarını yetiştirmelidirler.