Alim Kul ve Yuşa Hakkında SSS

29 Nisan 2017

Yuşa peygamberin asıl ismi nedir?

Tevrat’ta yer alan ifadelere göre Hz. Yuşa’nın asıl adı; Hoşea’dır. “Hz. Musa, hizmetkârının bu ismini değiştirerek “Musa Nun oğlu Hoşea’ya Yeşu adını Verdi.”(Tevrat; Çıkış,13/16)
29 Nisan 2017

Nun oğlu Yuşa olarak bildirilen kişi İstanbul’da kabri olan Yuşa peygamber midir?

Evet, İstanbul’da Yuşa tepesindeki kabirde yattığına inanılan kişi Yuşa peygamber olarak bilinen Hz. Musa’nın hizmetkârı olan kişidir. Hz. Yuşa, şimdiki Filistin devletinin bulunduğu yerde vefat etmiş […]
29 Nisan 2017

Hz. Musa’nın hizmetkârının adı nedir?

Tefsirlerde Hz. Musa’nın hizmetkârının adı Nun oğlu Yeşu olarak bildirilmektedir. Hz. Musa’dan sonra İsrail oğullarına resul olan Nun oğlu Yeşu ile aynı kişi olduğu rivayet edilmektedir.
29 Nisan 2017

Hz. Musa ve Alim kul kıssasındaki Musa’nın hizmetkarı kimdir?

Müfessirlere göre Hz. Musa’nın kız kardeşinin oğlu olan İsrail oğullarından biridir. Yani Hz. Musa’nın yeğenidir.
29 Nisan 2017

Hızır kelimesinin anlamı nedir?

Her geçtiği yerin yeşillenmesi nedeniyle ona bu lakap verilmiştir. Bir başka rivayete göre namaz kılarken secde ettiği yerin otlarla kaplanması dolayısıyla ona bu lakap verilmiştir.
29 Nisan 2017

Alim kul Hızır mıdır?

İslam kültüründeki yaygın inanışa göre Kur’an’ı Kerim’de kıssası anlatılan Âlim kul Hızır ismiyle anılmaktadır.
29 Nisan 2017

Kıssada yer alan Âlim kul’un niteliği nedir?

Müfessirler Âlim kul’un niteliği üzerinde ihtilaf etmişlerdir. Buna göre Âlim kul peygamber; Melek/ Cin/ ruhsal varlık gibi çeşitli nitelemelere konu olmuşsa da yaygın kanaat onun insan […]
29 Nisan 2017

Âlim kul kıssası hangi surede geçmektedir?

Alim kul ve Musa kıssası Kur’an’ı Kerim’in on sekizinci suresi olan Kehf suresinde yer almaktadır.