Cengiz Duman

Ekin yayınları tarafından birinci baskısı, 2011, ikinci baskısı 2015 yılında yapılan, Kur’ân kıssalarının Tarihselliği; 2017 yılında baskısı yapılan, Kur’ân Kıssaları ve Çağdaş Algıları; 2013 yılında Pınar yayınları tarafından baskısı yapılan, Kur’ân perspektifinden Üç Kral İki Peygamber; 2015 yılında Süleymaniye vakfı yayınları tarafından baskısı yapılan, Kur’ân perspektifinden Zülkarneyn ve Ye’cûc Me’cûc; dört kitab’ın yanısıra; İnternet ortamı üzerinden dijital olarak yayınlanan “Dinlerde Arınma İbadeti olarak Gusül” ve “Mecusilik/Zerdüştlük Dîni” isimli iki E-Kitab’ın yazarıdır. Kur’ân-ı Kerîm konuları, Kur’ân Kıssaları ve Tevrât - İncîl kıssaları bağlamı üzerindeki çok yönlü araştırmaları, Türkiye’deki önde gelen İslâmi Dergiler ve İnternet üzerindeki çeşitli İslâmi Web Sitelerinde halen yayınlanmaktadır. Aynı zamanda “www.kurankissalari.com” Web sitesi moderatörlüğünü sürdürmektedir.

Araştırmacı-Yazar Cengiz Duman'ın Kitapları"Andolsun ki, onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Kur’an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum için de bir yol gösterici ve bir rahmettir."

Yûsuf Suresi 111. Ayet

Soru ve Diğer Mesajlarınız İçin Bize Ulaşın...