İsrailoğulları

3 Mayıs 2017

İSRAİLOĞULLARI KAVRAMININ OLUŞUMU ÜZERİNE

Giriş: Kur’an’da kırk iki ayet-i kerimede geçen İsrail ve İsrailoğulları kavramı aslında Tevrat’tan gelen bir kavramdır. Kur’an bu kavramı oluşmuş kabuller nezdinde genel anlamında kullanmaktadır. Yani […]
29 Nisan 2017

İsrailoğulları kavramının oluşumu

Yakup’un(İsrail), Tevrat’ta sıralanan on iki oğlu gelecekteki İsrailoğulları etnik/dini/milli oluşumunu meydana getirir. Yakup’un oğulları ve aynı zamanda İsrailoğulları sıbtlarının adları şunlardır: Karısı Lea’dan olanlar Ruben-Şimeon- Levi-Yahuda- […]
29 Nisan 2017

İbranî terimi ve İbranîliğin oluşum süreci

İsrailoğulları kavramını anlamak için İsrailoğulları tarihine göz atmamız dolayısıyla Nuh’tan başlamamız gerekmektedir. Tevrat İsrailoğulları tarihini Nuh ile başlatmaktadır. İsrailoğulları’nın mukaddes kitabı Tevrat’a göre; yeryüzünde Âdem ile […]
29 Nisan 2017

İsrailoğulları

Giriş: Kur’an’da kırk iki ayet-i kerimede geçen İsrail ve İsrailoğulları kavramı aslında Tevrat’tan gelen bir kavramdır. Kur’an bu kavramı oluşmuş kabuller nezdinde genel anlamında kullanmaktadır. Yani […]