26 Nisan 2017

Hz. Yakub’un Kişiliği ve Şeceresi

Kur’an-ı Kerim’de kıssaları anlatılan peygamberlerden, İsrailoğulları ile alakalı olan resuller silsilesi içerisinde sıralanan Hz. Yakub; “ulul’l-azm” peygamberler olarak vasıflandırılan, Hz. İbrahim ile Hz. Musa ve onların […]
26 Nisan 2017

Adalet ve Zırh Gücünün Tevhidi Örneği: Hz. Davud

Giriş Hz. Musa’dan sonra vaat edilmiş topraklara (Arz-ı Mev’ud) giren ve orayı boylara taksim ederek yerleşen İsrailoğulları, bedevîlikten hadarete ulaşan çizgide büyük bir merhale kat etmişlerdir. […]
26 Nisan 2017

Hz. Musa’nın Kayınpederi, Şuayb Peygamber midir?

Kur’an’da “Medyen” Kelimesi Kur’an-ı Kerim’de Medyen ismi on defa geçmektedir. Çeşitli surelerde dağınık olarak yer alan Medyen isminin geçtiği ayetlerden bir kısmında; Hz. Şuayb’ın, Medyen kavmine […]
26 Nisan 2017

Hz. Musa Kıssasında İlm-i Ledün Bilgisi, Hayır ve Şerrin Takdiri

“Kitab’ın İlmine Sahip Kul” ile “Âlim Kul” İlişkisi Kehf Suresi’nde, Musa Peygamber ile yolculuğu kıssa edilen Âlim Kul’a benzeyen ve Allah tarafından “îlmün mine’l kitabi/kitabın ilmine […]