26 Nisan 2017

Sabr-ı Cemil Örneği Bir Resul: Hz. Eyyub -1

Hz. Eyyub’un Kişiliği, Resullüğü ve Mesajları Kur’an-ı Kerim’de yer alan resuller içerisinde, hakkında en az bilgi bulunanlardan biridir Hz. Eyyub. İsmi Kur’an’da dört yerde geçer. Bunların […]
26 Nisan 2017

“Âdemoğulları” (Habil-Kabil) Kıssası ve Mesajları -2

Allah’ın Kurban İbadetini Kabul Şartı: Takva Maide Suresi’ndeki “Kâle innemâ yetekabbelullâhu minel muttekîn” (Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder, dedi.) (5/27) şeklindeki ilahi vurgu, Âdemoğulları kıssasının […]
26 Nisan 2017

“Âdemoğulları” Kıssası ve Mesajları – 1

Giriş: Kur’an-ı Kerim’de müstakil ve tamamı tek seferde beyan edilen Âdemoğulları kıssasında geçen “Âdemoğulları”nın kimliği ya da kıssanın tarihselliğine dair herhangi bir bilgi yoktur. Kur’an-ı Kerim, […]
26 Nisan 2017

Hz. Yakub’un Resullüğü ve Mesajı

Hz. Yakub’un Peygamberliği Kur’an-ı Kerim Hz. Yakub’un bir peygamber olduğunu beyan etmektedir: “Biz Nuh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve (nitekim) İbrahim’e, […]