26 Nisan 2017

Hz. Davud ve Davacılar Kıssası-2

Kur’an ve Tevrat Kıssalarındaki Davacıların Sorun Kaynağı Koyunlar Kur’an’ın, Davud (a) kıssasında davacıların sorunlarının kaynağı olarak onların sahip oldukları koyunlar gösterilmektedir. “Bu, kardeşimdir. Onun doksan dokuz […]
26 Nisan 2017

Hz. Davud ve Davacılar Kıssası -1

Hz. Davud kıssası Kur’an ve Tevrat’ta yer almaktadır. Lakin Hz. Davud, Kur’an’a göre hem yönetici hem peygamber; Tevrat’a göre sadece idareci/kral bir şahsiyet olarak tavsif edilmektedir. […]
26 Nisan 2017

Kur’an-ı Kerim Perspektifiyle Mufassal Zekeriyya Kıssası

Kur’an-ı Kerim kıssalarının en önemli özelliği, bir arada veya toplu halde aktarılmamış olmalarıdır. Kıssalar, Kur’an-ı Kerim’in çeşitli sure ve ayetlerinde ve değişik versiyonlarla yer almaktadırlar. Kur’an […]
26 Nisan 2017

Zekeriyya Peygamber Kıssasının Tarihsel Boyutu

Giriş: Peygamber Zekeriyya (a) kıssası; Yahya ve İsa (a) kıssalarının anlaşılmasında kilit rolü üstlenen bir kıssadır. Çünkü Zekeriyya (a) kendisine müjdelenen mucize bir çocuk olan peygamber […]