2 Mayıs 2017

Aziz’in Karısının Zinaya Meyletmesi ve Hz. Yusuf’a iftira

Yusuf’un büyüyüp, yakışıklı bir delikanlı olması, Aziz’in karısı­nın nezdinde olumsuz bir etki ya­parak, ona cinsi yönden meylet­mesine yol açar. Ve Yusuf’a bir tu­zak kurarak ağına düşürmeye […]
2 Mayıs 2017

Hz. Yusuf’un hapse atılması ve zindan arkadaşları

“Yusuf: “Rabbim! Hapis bana, bunların çağırdığı şeyden daha se­vimlidir. Eğer beni onların tuzak­larından korumazsan, onlara mey­lederim ve cahillerden olurum” dedi. Rabbi duasını kabul etti ve onu […]
2 Mayıs 2017

Hz. Yusuf’un rüyaları tevili ve Te’vil el-Ehadis

Allah’ın Yusuf peygambere ihsan ettiği nimetlerden en önemlisi “te’vil el-ehadis” bilgisidir. Bu özelliğini küçükken babası ona bildirmiştir: “Böylece Rabbin seni seçecek ve sana “te’vil el-ehadis” (rüyaların/olayların […]
2 Mayıs 2017

Hz. Yusuf’un iktidara geçmesi ve yönetim anlayışı

Karmaşık bir rüya gören Melikin rüyasının yorumu hususunda ileri gelenlerden yardım İstemesi ile Yusuf peygamberle hapiste kalan kişi, şeytanın kendisine unutturduğu Yusuf’u hatırlayarak ona melikin rüyasının […]