29 Nisan 2017

MİSYON ve MİSYONERLİK

Her ne kadar, evrensel yapıya sahip bütün dinleri ihtiva etmekle birlikte; Misyon ve Misyonerlik, Hıristiyanlıkla beraber vücut bulmuş bir olaydır. Bu yüzden Hıristiyanlık tüm dünya’ya yayılmış […]
29 Nisan 2017

HRİSTİYANLIK DİNİNDE ARINMA İBADETİ OLARAK VAFTİZ

Giriş Eski Ahit olarak adlandırdıkları Tevrat’ı ve onun peygamberlerini baz alan Hıristiyanlık; başlangıçta İsrail oğullarının bir devamı niteliğinde bir topluluktu. Hz. İsa’nın peygamberliği ve getirdiği İncil […]
29 Nisan 2017

YAHUDİLİKTE MANEVİ KİRLENME VE ARINMA İBADETİ OLARAK YIKANMA (YAHUDİLİKTE GUSÜL)

Giriş Yeryüzündeki inanç sistemlerine bakıldığında günahlardan arınma metodu olarak yıkanma ritüelinin kullanıldığını görmekteyiz. Günahlardan arınmanın zihinsel ve sözsel bir fiiliyatı olan tövbe’nin dışında, su gibi maddi […]
29 Nisan 2017

HZ. NUH’UN OĞLU VE TUFAN

Belçika’dan, E-postamıza, gelen bir okurumuzun sorusu şöyle: “Hud suresinin 43 ayeti: Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh, ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, “Yavrucuğum, […]