29 Nisan 2017

KUR’AN’I KERİM VE İSLAM KAYNAKLARINA GÖRE MECUSİLİK/ZERDÜŞTLÜK

“Mümin olanlar, Yahudi olanlar, Sâbiîler, Hıristiyanlar, Mecûsîler…”(22/Hac/17) “Çağımız İslam alimlerinden Muhammed Hamidullah, günümüzde mevcut dinlerin en eskisinin Mecusilik olduğu..”[1] Kanaatindedir. “Dinler Tarihi’nin çok önemli konularından birisini […]
29 Nisan 2017

Sahih Arz-ı Mev’ud, Türkiye sınırlarına uzanıyor mu?

Türkiye’nin güney doğusundaki Suriye ve Irak’la sınır topraklarındaki mayınlı arazilerin temizlenmesi ve bunun karşılığı olarak bu toprakların 44 yıllığına kullanımının Siyonist İsrail firmalarına devri ihalesinin, Tevrat’ın […]
29 Nisan 2017

KUR’AN VE İNCİL’E GÖRE GOG-MAGOG VE YE’CÛC-ME’CÛC

Tevrat ve İncil gog magog’u ile Kur’an Ye’cûc ve Me’cûc’ünün karşılaştırılması: Bilhassa İncil yorumcularının geliştirdiği ” Eskatologya ” adı verilen Kıyamet haberleri ve onları yorumlama disiplini […]
29 Nisan 2017

ARMAGEDDON NEDİR, NERESİDİR ?

Tevrat ve İncil metinlerinde yer alan rivayetler doğrultusunda oluşan Avangelist inanç’a göre; Kıyamet yaklaştığında Kudüs yakınlarındaki Magedon denilen yerde, Şeytanın önderliğinde Gog Magog denilen yaratıklar türeyecek, […]