29 Nisan 2017

Kıssaların Dili Kitabı, Ashab-ı Kehf Kıssası Orijini ve Halefullah -III

Ashab-ı Kehf Yahudi topluluğu mudur: Yazar M. Öztürk, “Kıssanın Orjini ve Essene Kardeşliği” alt başlığına; yazısının başında verdiği kadim tefsir kaynaklı, Ashab-ı Kehf kıssası nüzul sebebi […]
29 Nisan 2017

KISSALARIN DİLİ KİTABI, ASHAB-I KEHF KISSASI ORİJİNİ VE HALEFULLAH -II-

Ashab-ı Kehf kıssasının Arap arka planı: Bir evvelki yazımızda üzerinde durduğumuz, Kadim tefsir kaynaklarından gelen Ashab-ı Kehf kıssası sebeb-i nüzul rivayetini baz aldığımızda, bu rivayetten istintaç […]
29 Nisan 2017

Kıssaların Dili Kitabı, Ashab-ı Kehf Kıssası Orijini ve Halefullah -I-

Giriş: 06 Ağustos 2010 tarihinde “Haksözhaber” web sitesi “Düşünce platformu” köşemizde yayınladığımız bir yazımızda şöyle demiştik: “Kıssaların Dili kitabı, Doç. Dr. Mustafa Öztürk’e ait. Ankara Okulu […]
29 Nisan 2017

MECUSÎLİK / ZERDÜŞT’LÜK DİNİ VE DİĞER SAMİ DİNLERLE ETKİLEŞİMLER

“Mümin olanlar, Yahudi olanlar, Sâbiîler, Hıristiyanlar, Mecûsîler…”(22/Hacc/17) Giriş “Çağımız İslam alimlerinden Muhammed Hamidullah, günümüzde mevcut dinlerin en eskisinin Mecusilik olduğu..”[1] Kanaatindedir. “Dinler Tarihi’nin çok önemli konularından […]