29 Nisan 2017

Tevrat ve İncil gog mago’u ile Kur’an Ye’cûc ve Me’cûc’ünün karşılaştırılması

Bilhassa İncil yorumcularının geliştirdiği ” Eskatologya ” adı verilen Kıyamet haberleri ve onları yorumlama disiplini bir Hıristiyan ilahiyatı vakıasıdır . Hıristiyan teolojisinin ana dallarından biridir . […]
29 Nisan 2017

Kur’an-ı Kerim ayetlerinde Ye’cûc Me’cûc

” Sonra yine bir yol tuttu . ” ” Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde , hemen hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu . ” […]
29 Nisan 2017

Kuran’ı Kerim’de “bahçe sahipleri” kıssaları

Giriş Kur’an’da bahçe sahiplerine ait, aralarında geçen diyalogların ve olayların kesintisiz olarak ayrıntıları ile anlatıldığı iki kıssa bulunmaktadır. Nüzul sırasına göre ikinci, resmi tertibe göre altmış […]
29 Nisan 2017

İslamoğlu Hocanın Popilizmi : Ashab-ı Kehf Mağarası Afşin’de

(buradaki ruhaniyet daha güçlü geldi gibi geldi bana) Giriş: Ailemizin televizyonu olan Hilal tv’nin kadim programlarından biri de “Vahyin penceresinden”[1] programıdır. Hilal tv’nin kuruluşu ile birlikte […]