29 Nisan 2017

Talût’un askeri ve idari yönetimi

Bilindiği gibi İsrailoğullarının Kral istekleri “Kenan” ülkesi yönetimindeki idari boşluğun doldurulması ve müşrik “Kenan” kavimlerinin İsrailoğullarına saldırılarının önlenmesi amaçlı askeri yapılanma gerekçesiyledir. Talût’un (Saul) Tevrat Talût’un […]
29 Nisan 2017

Talût’un kimlik ve kişiliği

Kur’an’ı Kerim’de iki ayette Talût ismi geçmektedir. Bundan mütevellit Kur’an’ı Kerim kıssalarındaki genel metoda uygun olarak çoğu kıssada olduğu gibi Talût kıssasının kahramanı Talût hakkında detay […]
29 Nisan 2017

MUVAHHİD KRAL TÂLÛT (SAUL)

“İşte bunlar Allah’ın âyetleridir. Biz onları sana doğru olarak anlatıyoruz.” 2/bakara/252 Giriş: İsrailoğullarının Yuşa peygamber önderliğinde Arz-ı mev’ud’u ele geçirip sıbtlara taksim etmelerinin sonrasında Hz.Yuşa vefat […]
29 Nisan 2017

Zülkarneyn Kıssası

Giriş Allah, insanlara yol gösterici bir rehber olarak inzal ettiği Kur’an içersinde, iletmek istediği mesajları çeşitli vesilelerle, doğrudan ya da dolaylı olarak, muhataplara arz etmiştir. Kur’an’ın […]