29 Nisan 2017

Hz. Âdem’in eşinin adı nereden gelmektedir?

Kur’an’ı Kerim’de eş manasına “Zevcüke” olarak tanımlanan Hz. Âdem’in karısının ismi; İslam kaynaklarında, Tevrat’tan alınan Havva ismi ile belirtilmiştir.”Ve karısının adını Havva (Hayatı olan) koydu.” Tevrat […]
29 Nisan 2017

Talut Kıssasının ’Tabut/Ahit Sandığı’ Öğesi ve Tarihselliği

Giriş: Rıza Bozdağ’ın, İktibas dergisi, Kayseri Lokalindeki; “Yahudilik Tarihi” başlıklı konferansının, Abdi Keçeli tarafından haberleştirilen metninin 24. ve 25. şıkkında şu tespitlere yer verilmektedir: “Mukaddes topraklara […]
29 Nisan 2017

Tevrat”ta, Talût ordusunun ırmak sınanması kıssası

Kur’an’da beyan edilen İsrailoğulları ordusunun denenmesi kıssası Tevrat’ta iki ayrı versiyonda anlatılmaktadır. Yapılan savaş sonrası bitkin düşen ordunun, Kral Talût tarafından yasaklanan toprak üzerinde akan baldan […]
29 Nisan 2017

Talût’un Krallığı

Tevrat’ın geniş bir anlatımını yaptığı Talût’un iktidara geçmesi hikâyesini aktarmaya gerek görmeden Mevdudi’nin kısa anlatımıyla Talût’un nasıl kral seçildiğini aktaracağız.“M.Ö. 1000 yıllarında Amalika’lılar İsrailoğulları’na saldırdılar ve […]