29 Nisan 2017

Nuh tufanı nerede olmuştur?

Tufan Tevrat’a göre tüm dünyaya şamildir. Kur’an’da ise bu hususta açıklık yoktur. Kur’an’daki, tufan ile ilgili ayeti kerimelerdeki manalardan; hem tüm dünyayı kapsadığı hem de bölgesel […]
29 Nisan 2017

Medyen ve Eyke iki ayrı kavim midir?

Kur’an’da kıssası beyan edilen Şuayb’ın resullükle görevlendirildiği Medyen ve Eyke’nin; iki ayrı kavim mi yoksa bir kavmin iki ayrı varyantla anlatımı mı olduğu hakkında, müfessirler arasında […]
29 Nisan 2017

Nuhhakkında bir sure var mıdır?

Evet! Kur’an’ı Kerim’in 71. suresi Nuh suresidir ve 28 ayettir. Medeni olan sure nüzul sırasına göre de 71. sırada nazil olduğu rivayet edilmektedir.
29 Nisan 2017

Hz Âdemin kabri nerededir?

Kur’an’da yer almayan ancak İslam kaynaklarındaki rivayetlerde yer alan sahih olmayan malûmat’a göre; Hz.Adem, 2000 yaşlarında, Cuma günü vefat etmiştir. Hz.Havva ise onun ölümünden 40 sene […]