29 Nisan 2017

Tufan sonrası yaşam nasıl başlamıştır?

Tufan hakkında Allah Kur’an’da şöyle beyanda bulunmaktadır. “Yalnızca onun soyunu devam ettirdik.” Saffat suresi/77. ayet Bu ayete göre Yeryüzündeki yaşam Tufan sonrası gemiden yeryüzüne inen, Nuh […]
29 Nisan 2017

Zülkarneyn kimdir?

Zülkarneyn Kur’an’ı Kerim’de adı geçen örnek bir şahsiyettir. İki boynuzlu, iki nesil sahibi, iki ülke yöneten anlamlarına gelen Zülkarneyn lakabı ile anılan bu kişinin tarihte yaşayan […]
29 Nisan 2017

Nuh peygamberin kavminin ilahları kimlerdi?

Kur’an’ı Kerim’in Nuh suresindeki 23. ayeti kerime’de sıralanan ilahların adları şunlardır: Vedd; Suva; Yeûk; Nesr. Bu ayette sıralanan ilah adlarının, aynı zamanda Cahiliyye dönemindeki Arapların ilahları […]
29 Nisan 2017

Peygamberler ne kadar yaşamışlardır?

Tevrat’ta yer alan bilgilere göre Hz. Âdem, 930 (Tekvin, Bab 5/5), Hz. Şit, 912 yaşında vefat etmiştir (Tekvin. Bab.5/8), Hz. İdris (Hanuk) 365 yaşında (Tekvin, Bab.5/24). […]