29 Nisan 2017

Kur’an Kıssalarında Tarihsellik Unsurları -5

Kıssalar/Olaylar bütünlüğü Giriş: Bazı çağdaş/modernist Kur’an yorumcuları tarafından, Kur’an kıssalarında aranan tarihsel unsurlarla ilgili olarak hazırladığımız yazı dizisinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu beşinci inceleme yazımızda, mezkûr […]
29 Nisan 2017

Kur’an perspektifinden kıssa/olay bütünlüğü unsuruna bakış

Kur’an kıssaları ve Arap toplumu arka planı ilişkisi: Kur’an’ı Kerim, kıssalarını muhatap Arap toplumunun, bilinen olay ve kahramanlarından oluşan arka planından seçmiştir. Derveze bu olguyu şu […]
29 Nisan 2017

Kur’an Kıssalarına Lakaydî Bir Bakış; ‘Biraz da Kur’an Okuyalım’

Bu yazımızda “Kur’an talebe”lerinin, Kur’an kıssalarına yaklaşımları veya olumsuz bakış açıları üzerinde olacaktır. Epey bir müddet katılmadığımız bir Kur’an tefsiri dersine katılmıştık. Bu tefsir dersine katılan […]
29 Nisan 2017

KUR’AN KISSALARI HEP GEÇMİŞİ Mİ ANLATIR?

Kıssa kelimesinin lügat ve ıstılahi anlamı: “kıssa, kasas, kısas ve bunların değişik fiil kalıpları Arapça “kaf-sad” kökünden türemiştir. Kur’an’da toplam 26 ayette 30 kez bu kökten […]