29 Nisan 2017

Kur’an Kıssalarında Tarihsellik Unsurları -1 Zaman

1- Kur’an kıssalarında tarihsellik/vakiîliğin sorgulanmaya başlaması: Kur’an kıssalarının tarihsel/vakiîliğinin aleyhindeki sistematize fikirler, ilk defa, 1947 yılında Mısır’da yayınlanan, Halefullah’ın, El-Fennu’l-Kasasi adıyla meşhur teziyle gündeme gelmiştir. Halefullah’ın, […]
29 Nisan 2017

Kur’an Kıssalarında Tarihsellik Unsurları 2 – Kronoloji

Giriş: Kur’an kıssalarının tarihsel/vakiîliğinin aleyhindeki sistematize fikirlerin babası olan Mısırlı âlim Muhammed Ahmed Halefullah, “el-Fennu’l Kasasi fi’l-Kur’an” “Kur’an’da anlatım sanatı” adlı kitabında,Kur’an kıssalarındaki tarihsel unsurlar arasında […]
29 Nisan 2017

Kur’an Kıssalarında Tarihsellik Unsurları 3 – Mekân/Coğrafya

Giriş: Muhammed Ahmed Halefullah, “el-Fennu’l Kasasi fi’l-Kur’an” “Kur’an’da anlatım sanatı” adlı kitabında, Kur’an kıssalarındaki Mekan/Coğrafya unsuru hakkında şöyle bir tespitte bulunmaktadır: “Kur’an, tarih biliminin temel unsurlarından […]
29 Nisan 2017

Kur’an Kıssalarında Tarihsellik Unsurları 4 – Şahıslar

Giriş: Son dönem Kur’an yorumcuları, Kur’an-ı Kerim kıssalarının vakiliği hususunda itirazlarını sistematize ederken sıraladıkları tarihsel unsurlardan üçüncüsü, “şahıslar” unsurudur. H. Zeyveli, Halefullah orijinli1 olan tarihsel unsurlarla […]