29 Nisan 2017

Hızır kelimesinin anlamı nedir?

Her geçtiği yerin yeşillenmesi nedeniyle ona bu lakap verilmiştir. Bir başka rivayete göre namaz kılarken secde ettiği yerin otlarla kaplanması dolayısıyla ona bu lakap verilmiştir.
29 Nisan 2017

Alim kul Hızır mıdır?

İslam kültüründeki yaygın inanışa göre Kur’an’ı Kerim’de kıssası anlatılan Âlim kul Hızır ismiyle anılmaktadır.
29 Nisan 2017

Kıssada yer alan Âlim kul’un niteliği nedir?

Müfessirler Âlim kul’un niteliği üzerinde ihtilaf etmişlerdir. Buna göre Âlim kul peygamber; Melek/ Cin/ ruhsal varlık gibi çeşitli nitelemelere konu olmuşsa da yaygın kanaat onun insan […]
29 Nisan 2017

Âlim kul kıssası hangi surede geçmektedir?

Alim kul ve Musa kıssası Kur’an’ı Kerim’in on sekizinci suresi olan Kehf suresinde yer almaktadır.