2 Mayıs 2017

Süleyman Kıssası Üretim ve İstihdam Anlatımlarının Tarihselliği Üzerine

Giriş: Kur’an-ı Kerim’in, Süleyman kıssasında dikkat çeken olgulardan birisi de Cin’lerin, Hz. Süleyman’a imal ettikleri kazanlar/leğenler, heykeller ve kalelerle ilgili üretim/imalat ve buralardaki işçilik/istihdama dair anlatımlardır. […]
2 Mayıs 2017

Süleyman Kıssasında “Sebe” Tarihselliği Üzerine -1

Giriş: Kur’an-ı Kerim’in, Neml suresinde anlatılan Süleyman ve Hüdhüd arasındaki muhavere, “Sebe” coğrafyası üzerinedir. Süleyman kıssası içerisinde yer alan tarihsel/coğrafik öğelerden bir tanesi olan “Sebe” mücmel […]
2 Mayıs 2017

Süleyman Kıssasında “Sebe” Tarihselliği Üzerine -2

Tevrat, Zebur ve İncil’de Sebe coğrafyası: Kur’an-ı Kerim’deki,  Süleyman kıssası benzeri bir kıssa, Tevrat kitaplarında da yer almaktadır. Konumuz olan Süleyman kıssasının “Sebe” varyantı1 benzeri bir […]
2 Mayıs 2017

Hz. Süleyman ve Rüzgâr İlişkisine Tevrat Verileri Açısından Yaklaşmak

Giriş: Hz. Süleyman ve Rüzgâr ilişkisine dair yazdığımız yazılarda, Hz. Süleyman-Rüzgâr ilişkisinin Kur’an-ı Kerim’de yer alan üç sure içerisindeki sadece üç ayette beyan edildiğini, dolayısıyla konunun […]