2 Mayıs 2017

Sebe Melikesi’nin Tahtının Niteliği Üzerine

Kur’an-ı Kerim’deki, Süleyman ve Belkıs kıssasının ihtilaflı ya da problemli meselelerinden bir tanesi de Sebe Melike’sinin Tahtının mahiyeti ve onun Hz. Süleyman’ın yanına getirilmesi olgusudur. Kur’an’ı […]
2 Mayıs 2017

Sebe Melikesi (Belkıs) Mitolojik Bir Varlık mı?

Giriş: Süleyman kıssası, diğer Kur’an kıssalarında olduğu gibi Kur’an’ın çeşitli surelerinde dağınık! biçimde ve aynı zamanda mücmel/kısa olarak vazedilmiştir. Bunun ana sebebi Kur’an’ın kitap formatı ile […]
2 Mayıs 2017

Hz. Süleyman’a Öğretilen Kuşdili Hangi Dil’dir

Giriş: Neml suresindeki, Süleyman-Melike diyalogu kıssasına; Hz. Süleyman’a bahşedilen çok önemli iki özellikten bahsedilerek başlanmaktadır. “Süleyman Davud’a vâris oldu ve dedi ki: Ey insanlar! Bize “Kuşdili” […]
2 Mayıs 2017

Hz. Süleyman’ın Köşk/Saray Kıssasının Mufassallaştırılması ve Mesajları

Giriş: Kur’an-ı Kerim’de yer alan Süleyman kıssasının en önemli varyantlarından birisi de Süleyman’ın köşkünün anlatıldığı Neml süresindeki kıssa varyantıdır. Sebe Melike’sine endeksli bu anlatımda; Sebe Melike’sinin, […]