2 Mayıs 2017

Âlim kul’un çocuk katli fiili ve Hz. İbrahim’in oğlunu zebih teşebbüsüne tepkisel yaklaşımlar üzerine düşünceler

Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Hz. İshak kıssalarının kesiştiği ve anlaşılmasında ortak bir problemin ortaya çıktığı, Hz. İbrahim’in oğlunu zebhetmesi rüyası ve icrası ile ilgili zebih […]
2 Mayıs 2017

Hz. İshak’ın Adı İshak İsmail, Hz. Ya’kub’un Adı Ya’kub Esbat mı?

Bir evvelki yazımızda, ismi bizde mahfuz bir web sitesinde yer alan, Hz. Ya’kub’un, İbrahim peygamberin oğlu olduğunu iddiası üzerinde durmuş ve bu iddianın hem dini hem […]
2 Mayıs 2017

LUT PEYGAMBERİN ŞECERESİ

2 Mayıs 2017

KUR’AN VE TEVRAT KISSALARINDA LUT PEYGAMBERİN AİLESİ

Kur’an’ın, Hz. Lut’un kızları hakkında iki yerde açık olarak bahsettiğini gözlemlemekteyiz. “Ey kavmim! İşte şunlar kızlarım”; sizin için onlar daha temizdir….”[1] “işte kızlarım! (Düşündüğünüzü) yapacaksanız (onlarla […]